Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 17 2012

sfierszcz
7273 692b
Ach ta Hala Stulecia...
Reposted bywolvenusdzwiedz8agiennyludekdarkshamemasterslovasstefanianattsucelldarkshamemaster
sfierszcz
Magicon odwołany, szkoda.


Szkoda, bo to nie moja wina. :(

June 14 2012

sfierszcz
Reposted fromfungi fungi

June 10 2012

sfierszcz
2908 7e23
I'm on a roll!
Reposted byChinskieBajkiToTezHujslovafretkamitsunehakuAleXUnderludekcobra0503to-nieistotneAzidarkshamemasterdarkshamemasterslovaslovadarkshamemasterFate46fretkaquintasannattsupasisia

June 08 2012

sfierszcz
No nie mów że nie znasz Szajny? A ponoć na warszawskie konwenty uczęszczasz.
sfierszcz
9418 58c5
Reposted byto-nieistotnevolChinskieBajkiToTezHujludekHumbakwolvenusmellyGTheYaibacobra0503kfiatiatomansmoke11AleXUnderbaydodarkshamemasterflidiavnattsupridekZircon

June 07 2012

sfierszcz
Weź jeszcze dorzuć cos o tym, że holokaust to kłamstwo, drama murowana.
Reposted byludek ludek

June 05 2012

sfierszcz
9337 7d49 500
Reposted fromslova slova
sfierszcz
Jeju jaka śliczna! Kto to?:3
sfierszcz
9431 fb55 500

June 04 2012

sfierszcz
Tak kończą pedały z gównem od Apple'a.
sfierszcz
Ale mam zajebisty plan!

June 01 2012

sfierszcz
4870 ef02 500
Jezu Chryste, jestem sławna na acepie!

Czy raczej moja zupa, bo ja to już od dawna, ale mniejsza o to.

May 30 2012

sfierszcz

May 29 2012

sfierszcz
9523 c716 500
Reposted fromdoktoragon doktoragon viasstefania sstefania

May 28 2012

sfierszcz
7886 b9df
Wersja mini.
Reposted byludekatomanChinskieBajkiToTezHujwolvenusAleXUnderboseyBadyllapindemerakudarkshamemasternattsumitsunehakuBecauseBoobsAdikTheOne

May 27 2012

sfierszcz
Reposted byBecauseBoobsTheYaibafretkanaruutheoristplSarielPinkCoffeeratekmonimichcezuchoDiviuspedosoupWolf-Pyonslovaslovafretkaweregesuinochi

May 26 2012

sfierszcz

May 25 2012

sfierszcz
7405 3744 500
Reposted fromIMS IMS viasstefania sstefania

May 22 2012

sfierszcz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl