Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 30 2018

sfierszcz
8649 5ecf
Nekromancji ciąg dalszy!

May 21 2014

sfierszcz
8520 78ca
Reposted byslovadarkshamemasterDredDeJeff

December 21 2012

sfierszcz
Moja reakcja na pytanie:
Czy jedziesz na Niucon?

December 06 2012

sfierszcz
What is Monty Python, pleb.

December 05 2012

sfierszcz
1199 877f 500
Reposted byludekcobra0503schrodingersdoghaberpotrzaskmaraskowasiknitrusmamba1zoraxwojtekjfuckyoulittleOsorkoniusannairdaanssetjaerkmalinowowaearterafrocostamgownonilsfwonderlustqueennataliamarobaczekpulczynskiSmigolsuczniksaenessapanrysownikivylatomaninkwizytormurzyn44Badylanabeeininav3bsosquashed-blossomhuggybearmakingmoviescygi-chanslovaAdikTheOneboseyneonlilithkfiatippiotruslarwyastralnesiriusminervagrinchTehawankacaptainmorganFoxInShadowszarlottatru-skawkaHawkeyebmpmynamezombiekraskoglowaapocalipsecorpsrapetrainzombiekraskoradaetykiobscuregroupnamechestnutricePsychoTheRapistmacounsmoke11chowchowBadylsvartekunstchestnutricelautenistPorcelanowaelentarieDiviusslovasstefaniaJapkoludekrapetrainradaetykippiotruscobra0503giacomo-xszaaatancontroversialgetstonedfaumaksoKrzychulecniggertitsSturmUndDrangsmutnomimuertopochemr-absentiaroreverdgolhinlovesvvat

November 26 2012

sfierszcz
Reposted fromCurumo Curumo viabaydo baydo

November 21 2012

sfierszcz
She's not new, it's Touji's sister after that 14 years long timeskip.
sfierszcz
5746 b3ec
Co
Reposted byfretkasstefaniakneelingsolvesproblemsslovaHypothermiasmoke11zupkazproszkuAzi
sfierszcz
Ja jebię, własnie to zobaczyłam i mnie ogarnął taki żal, że aż się nogami nakryłam.

November 13 2012

sfierszcz
4194 82d4 500
sfierszcz
8670 9317 500
Reposted fromslova slova

November 06 2012

sfierszcz
6835 ed51 500
Czyżby...?
Reposted fromdarkshamemaster darkshamemaster viaflidiav flidiav

October 24 2012

sfierszcz
7251 1b96 500
Reposted fromaltramertes altramertes viaslova slova

October 22 2012

sfierszcz
8990 a618 500
Reposted bylapindemerPinkCoffeeslovaslovaludeksstefania

October 19 2012

sfierszcz
1695 fb87 500
Reposted fromflidiav flidiav viaslova slova

October 15 2012

sfierszcz
7801 2592 500
Reposted byslovaHumbakflidiavTodeswalzaludekdarkshamemasterslovacobra0503TheYaibazupkazproszkulone
sfierszcz
1516 c81b 500
Reposted frommitsunehaku mitsunehaku

September 16 2012

sfierszcz
6969 651b 500
Reposted frompajlot pajlot viaslova slova

September 15 2012

sfierszcz
2405 79ea
difnr8
Reposted byzupkazproszkuhawkeyesTheYaibawolvenusludekslovadarkshamemastercobra0503darkshamemasterquintasanslova

September 02 2012

sfierszcz
Tutaj miał być obrazek z Guilem i Yankiem, ale niestety był za ciężki.
Reposted byflidiavslovasstefaniaTheYaibatygrysicacobra0503repostedfromelkmareto-nieistotnebaydodarkshamemasterslovadarkshamemaster
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl